FALCO PEREGRINUS.

 

 

 

 

De slechtvalk:

-------------------

De slechtvalk (Falco peregrinus) behoort tot de grootste valken. Deze roofvogel staat bekend als de snelst duikende vogel ter wereld.

Het dier maakt vanaf grote hoogte steile duikvluchten.

De snelheden van de duikvlucht zijn van +/- 320 tot +/- 380 km. per uur.

De snelst opgemeten vlucht bedraagt op dit moment +/-380 km per uur. De prooi wordt in de vlucht geslagen en is meestal op slag dood.

De prooien zijn meestal vogels (duiven, eenden enz.)  omdat die vaak in de vlucht worden geslagen, maar soms ook andere dieren die op de grond worden gegrepen.

In Nederland en België is deze vogel steeds vaker te bewonderen. De slechtvalk is een gewonere verschijning aan het worden.

Sinds begin jaren '90 broedt deze vogel ook in de lage landen, onder andere in speciale nestkasten, hoog op elektriciteitscentrales.

De populaties hadden reeds in de Tweede Wereldoorlog een flinke deuk gekregen, omdat slechtvalken toen massaal werden afgeschoten als predatoren van de postduiven (die tussen militaire posten werden ge-

bruikt). In de jaren ' 60 kreeg de soort in Europa bijna de doodsteek wegens het overmatige gebruik van DDT.

Sinds hun bescherming in verschillende landen lijken ze opnieuw aan een opmars bezig.

 

Leefomgeving:

-----------------------

De slechtvalk bewoont klippen (kliffen) en ravijnen en broedt soms (heel zelden) in geboomte. De soort is een bewoner van vrij open, afwisselende landschappen, met relatief minder bebossing.

's Winters komt het dier langs kusten en in moerassen voor, soms zelfs op kerktorens in steden.

 

Uiterlijk:

---------------

De slechtvalk is een forse valk met een gemiddelde grootte van 43 cm. Ze hebben een lichte onderkant met dwarsbanden en een donkergrijze/blauwe rug. Er is een brede, zwarte/blauwe  baardstreep.  

Bij de nominaatvorm F. perigrinus perigrinus is de rug donkergrijs en de onderdelen zijn crèmekleurig met donkere vlekken, wangen zijn wit en de donkere baardstreep (typisch voor alle valkachtigen ) is duidelijk zichtbaar. De poten zijn geel, de snavel blauw-zwart en reeds vanaf de snavelbasis gekromd. De juvenielen zijn eerst bruin, alvorens dan de kleuren van de volwassen vogels aan te nemen. Verschillende lichte variaties kunnen optreden bij de verschillende onder soorten, want wereldwijd zijn een twintigtal ondersoorten bekend. Zoals bij de meeste roofvogels is het vrouwtje aanmerkelijk groter en zwaarder dan het mannetje ( tot 30% zelfs).

 

 

                             Fysische kenmerken:

                          -------------------------------------

 

Mannetje  ~  totale lengte: 38 - 46. Spanwijdte: 90 - 100 cm.

Gewicht: 600-750 gram.

Vrouwtje ~ totale lengte: 46-54 cm. Spanwijdte: 104-113 cm.

Gewicht: 900-1300 gram.

 

 

BRON: WIKIPEDIA.

 

 

               Broedperiode:

          --------------------

                                                                                     Aantal eieren: 2 / 4 (6) - periode maart.

                                                                                     Broedduur: 28/32 dagen - periode april.

                                                                                     Nesttijd jongen: 35/42 dagen- periode

                                                                                     eind mei/begin juni.

 

                                                                                                                       

                           Taxonomische indeling: 

           -------------------------------

 

                                                                                    Rijk: Animalia(Dieren)

                                                                                    Stam: Chordota(Chordadieren)

                                                                                    Klasse: Aves(Vogels)

                                                                                    Orde: Falconiformes(Roofvogels)

                                                                                    Familie:Falconidae

                                                                                    Geslacht: Falco

                                                                                    Soort: Falco peregrinus.

 

                               Ondersoorten:

                              ----------------------

                                         

                  Er zijn twee ondersoorten gemeld:

 Falco peregrinus
 Falco peregrinus peregrinus 

 Falco Peregrinus brookei                                                                   

 Falco peregrinus calidus
 Falco Peregrinus harterti                                                                       

 Falco peregrinus anatum
 Falco peregrinus fruitii
 Falco peregrinus japonensis
 Falco peregrinus pealei
 Falco peregrinus peregrinator
 Falco peregrinus tundrius
 Falco peregrinus cassin

 Falco peregrinus kreyenborgi
 Falco peregrinus minor
 Falco peregrinus radama
 Falco peregrinus ernesti

 Falco peregrinus nesiotes

 Falco peregrinus macropus

 Falco peregrinunussubmelanogenys
 Falco madens
 Falco pelegrinoides
 Falco pelegrinoides pelegrinoides
 Falcopelegrinoides babylonicus                                                                       

                                                                      

    BRON:  ook andere bronnen. 

 

  

------------------------------------------------