Mijn tekeningen.

 

 

Mijn tekeningen die je mijn Wondere Wereld creatief laten zien....

Deel 5.

 

---------------------------------------------------------

 ( klik op afbeelding voor vergroting )

---------------------------------------------------------

Portrettekening

Bernadette Soubirous.

 

 

Potloodtekening op créme kleurig tekenpapier.

 

 

BERNADETTE.

 

Zij die het Licht zag van een Hemelse Dame.

Zij die de eenvoud bezat en de boodschap als zodanig verspreidde.

Zij die alle stormen doorstond.

Er was ongeloof ze werd niet gehoord.

Maar wat zij vertelde was waar woord voor woord.

 

Zij die volhardde en luisterde.

Zij die devoot en geknield het Licht aanschouwde.

Zij die niets terugnam en uiteindelijk werd geloofd.

De boodschap nam zij tot zich, zij had het in haar handen gelegd.

De woorden van de Hemelse Dame kwamen uit haar mond, wat tot

haar werd gezegd.

 

Zij die telkens de Hemelse Dame zag, waar de mensheid nu voor knielt.

De helende bron werd vanuit het Licht geschonken.

Bernadette die de opdracht aanvaardde, waarna de luidende klokken

weerklonken ....

 

Els ~ april 2019.

Gedicht bij potloodtekening “Portret Bernadette Soubirous.”

 

 

Bernadette werd op 17 januari 1844 in Lourdes (Fr.) geboren.

Ze overleed op 17 april  1879 in een klooster in Nevres amper

35 jaar oud.

Door de visioenen die zij zag op 14 jarige leeftijd, en de bood-

schappen die daaruit voortkwamen , weet eenieder wereldwijd

wie zij is.

Haar geboorteplaats werd een bedevaartsoord vanwege de ver-

schijningen en genezende bron die de Hemelse Dame uit handen

van Bernadette schonk.

Op 25 juni 1925 werd zij zalig verklaard.

Op 8 december 1933 werd zij door paus Pius de 11de heilig

verklaard.

 

 

Het is de eenvoud waarin zij de boodschap uitdroeg wat mij

treft.

Evenals de eenvoud onder welke omstandigheden Jezus Christus

werd geboren.

De eenvoud der dingen treffen je hart en vervullen je.

Het is de grootsheid van Moeder Aarde die je de mooiste kerk

laat betreden.

Het zijn de geluiden van de natuur die jou de mooiste welluidende

klokken laten horen....

 

Het tekenen is volop aan de gang.

De zwart/wittekening is klaar!

-------------------------------------------------