Mijn tekeningen.

Mijn tekeningen die je mijn Wondere Wereld creatief laten zien....

Deel 3.

 

---------------------------------------------------------

 ( klik op afbeelding voor vergroting )

---------------------------------------------------------

Portret...

 

.... ik heb momenten als ik met een tekening bezig ben, dat ik overmand wordt door emoties.

De tekening hier weer geplaatst is er zo een. Vol overgave heb ik er  aan gewerkt.

De emoties buitelden over mij heen. Dit kwam door het feit wat ik teken-

de, in dit geval, wie ik portretteerde...

 

 

I HAVE A DREAM……

 

….weerklonk voor het Lincoln Memorial in Washington

D.C. in 1963.

De krachtige stem van de persoon die deze woorden galmend

liet weerklinken golfden over de hele wereld.

De woorden werden gehoord.

Zij hadden een diepe betekenis.

 

I HAVE A DREAM….

 

Dr. Martin Luther King sprak deze woorden uit, en zette

iedereen aan het denken.  

Zijn droom wilde hij bewaarheid zien.

Hij droomde van een gelijke wereld.

Waarin elk mens ongeacht ras, ongeacht kleur gekend

werd.

Waarin rassendiscriminatie en ongelijkheid niet thuis

hoorden.

 

I HAVE A DREAM….

 

Deze woorden van deze bijzondere man geboren in 1929

betekende een geweldloze strijd tegen de apartheid die ook

in het zuiden van Amerika zich voordeed.

Deze charismatische baptistendominee, politicus en promi-

nent lid van de Burgerrechtenbeweging in de Verenigde Sta-

ten van Amerika zette het volk in beweging.

 

I HAVE A DREAM….

 

Deze woorden galmden tot in het presidentieel Witte Huis.

In 1964 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

In 1965 ondertekende president Lyndon B. Johnson een “Vo-

ting Rithts Bill”.

Daarmee werden bijna alle eisen van deze dappere en bij-

zondere man ingewilligd.

 

I HAVE A DREAM….

 

De galmende historische woorden blijven klinken.

Het is toch nog steeds wereldwijd nodig om na te denken

wat de diepe betekenis van deze woorden inhouden.

Zij zijn voorgoed verbonden met de man die ze uitsprak.

Zij blijven de mens aanzetten om ze een invulling te geven.

Zij blijven aanzetten om elk mens als een gelijk individu te

blijven zien, ongeacht ras, kleur, geloof en  geaardheid.

 

I HAVE A DREAM….

 

De legendarische woorden staan gebeiteld op de grafsteen

van deze bijzondere moedige man.

Zij blijven hem vergezellen.

Je blijft zijn stem horen, wiens klank op 4 april 1968 door

een kogel werd gesmoord.

Maar deze kogel kan niet het geluid ervan stillen.

Dr. Martin Luther King heeft zijn geweldloze strijd met

zijn krachtige dialoog met zijn leven moeten bekopen.

 

I HAVE A DREAM….

 

….opdat eenieder blijvend zal weten welke betekenis

deze diepgaande woorden van generatie op generatie

inhouden, door de man die ze aan ons allemaal

doorgaf…..

 

Met veel emotie heb ik hem geportretteerd…..

 

Dr. Martin Luther King Jr. ~

Atlanta Georgia 15 januari 1929 – Memphis Tennessee

4 april 1968.

 

Els ~ juli 2016.

 

1~ Het portret Dr. Martin Luther King Jr. ~  I HAVE A DREAM -- Els - juli 2016.

2 ~ De tekening liggend op het bureaublad waarop het getekend is, met de materialen erbij.

HET PAARD.

 

Gracieus zijn de bewegingen.

Trefzeker is zijn motoriek.

Daarin verliest hij niet zijn elegance.

Snelheid weet dit edele dier vlug te maken.

Hij weet telkens een mensenhart te raken.

 

Dit kuddedier gedijt vooral in de weidse vlakte.

Daarin vergeet hij zijn charme niet.

Zijn draf, zijn galop is prachtig om te zien.

Juist dan weet hij zijn richting te bepalen,

Waarin hij in alle vrijheid zijn snelheid zal halen.

 

Het is een dier met een gouden hart dat de mens

zijn liefde geeft.

Geduldig is zijn blik op jou gericht.

Geef dit prachtige dier zijn ruimte dat het verdient.

Hij zal nooit jouw hart verloochenen ondanks de

kudde waar hij voor kiest.

Je hoeft nimmer bang te zijn dat je hem daarmee

ooit verliest…….

 

Els ~ 29 aug. 2016.

 

 

1 ~  Inkleuren begonnen. Met de kleurpotloden ernaast.

2 ~ Het resultaat!

     Aug. 2016.

Raak getekend op fijn tekenpapier.

Raak getekend op fijn tekenpapier.

 

Een oude zwart-wit prent?

Nee, een helemaal-vers-prent.

St. Nicolaas met zijn schimmel ~ raak getekend op fijn tekenpapier - sept. 2016.

Weer een oude prent?

Nee hoor.

Opnieuw helemaal vers.

 

ONBEZORGD.

 

Het roept tijden van weleer op.

De tijd van mijn jeugd.

Waarin de mensen elkaar in de straat elkaar

steevast wisten te vinden.

Waarin gehaastheid niet bestond.

Waarin mensen elkaar vertrouwden.

Waarin de kachel gezellig snorde, die aangemaakt

moest worden met “kachelhout”, waarna de kolen

het van hen overnam.

 

De kolenboer, de visboer, de groentenboer, de

scharensliep, de ijzerboer zij hoorden bij het straatbeeld.

 

Waarin mensen elkaar van alles gunden.

Waarin de mensen elkaar vertrouwden.

 

Agressie bestond niet in de straat, ook niet in de politiek.

 

Waarin Sinterklaas ongestoord met zijn pieten het werk

konden doen.

Waarin mensen echt van hen hielden.

Waarin generatie op generatie dit mooie kinderfeest

doorgegeven werd, zonder racistische motieven.

 

Het past in de geest van deze tijd dat niets meer gaat.

De agressie is groot.

In de straat leeft men veelal langs elkaar af.

We zijn te weinig mét elkaar.

Laten we weer onbezorgd een Sinterklaaslied kunnen

zingen.

Dat niet meer te kunnen bevestigt de agressie van deze tijd.

 

Ik verlang naar het kind-zijn, waarin ik elke dag de geborgen-

heid van mijn ouders voelde, en van de naasten in de straat

om mij heen, en daar buiten.

Waarin een Sinterklaaslied onbezorgd gezongen kon worden….

 

Els ~ november 2016.

Sneeuwluipaard met welp.

 

1 ~tekening in beginfase van het inkleuren.

2 ~ tekening is klaar ~ febr. 2017.

Rode vos met haar welpen.

Red fox with her cups.

 

 

1 ~ de tekening bij het begin van het inkleuren.

2 ~ de tekening is klaar ~ maart 2017!

Zij gaven kleur aan het Witte Huis....

 

 

.... in de meest positieve zin.

Je hoefde het niet altijd eens te zijn met deze president.

Maar deze man verstond de kracht van het woord.

Hij wist waar het presidentschap voor stond.

Hij stond niet boven het volk, maar was met hen.

Hij was vredelievend.

Hij wist leiderschap te combineren met humor.

Hij was bovenal mens.

Samen met zijn vrouw vormde hij een twee-eenheid.

Zij vulden elkaar uitstekend aan.

Beiden worden door velen in het Witte Huis gemist.

 

Onder de huidige president heeft het Witte Huis

diens kleur verloren.........

 

Ambtstermijn president Barack Obama:

20 januari 2009 ~ 20 januari 2017.

 

 

Dubbelportret van Michelle en Barack Obama.

 

 

1 ~ de tekening helemaal af, na liefdevol eraan te hebben gewerkt

~ aug.-sept. 2017.

2 ~ de tekening in de beginfase van het inkleuren.

Juveniele slechtvalk.

 

Vleugeltjes van dons.

De tijd schrijdt voort.

Onder het dons ontstaan veren.

Die zeggen ik ga het vliegen leren.

 

Een juveniele slechtvalk ziet het luchtruim.

Het lonkt.

De roep ervan is sterk.

Het dons is weg, klaar voor het grote werk.

 

De vleugels dragen de jonge valk.

Hij zwenkt, hij draait, en duikt.

De vrijheid van het luchtruim dringt.

De juveniele valk die het vanaf nu feilloos bedwingt.

 

Els ~ sept. 2017.

 

Els ~ potloodtekening -- raak getekend.

Aquila chrysaetos ~

De steenarend is de grootste roofvogel op het Noordelijk halfrond.

In ons land zijn ze nog nooit gespot.

Zijn karaktervolle kop verraadt diens nadrukkelijke aanwezigheid.

De blik in zijn ogen, de contouren van zijn snavel laten niets aan het

toeval over.

Het zijn ware jagers. Niets ontgaat hen.

Ook deze roofvogel laat een grote indruk op mij achter.....

 

Els ~ potloodtekening -- raak getekend.

Els ~ sept. 2017 -- potloodtekening. Raak getekend.

Lion King and Queen.


Oktober/ november 2017 ~

 

Een nieuwe uitdaging!
Voor het eerst heb ik een tekening gemaakt in pastel.
Daar zijn de benodigde materialen voor aangeschaft.
Ik ben nu in het bezit van pastel-pitt potloden, en de
bij-materialen die daarvoor nodig zijn.
Ik heb tekenblokken waarbij je niet hoeft te fixeren,
en waarbij wel.
Ik vond het best wel spannend om ermee aan de
slag te gaan.
Tevens jeukten mijn handen. Ik keek er enorm naar
uit om ermee aan het werk te gaan.
Ik gebruikte de tekenmap pastel mat, fixatie niet
nodig, waarin zich een aantal gekleurde tekenvellen
bevinden.
Ik koos voor de eerste tekening voor de koning en
koningin der dieren.
De leeuw en de leeuwin.
Geboeid kan ik naar hun sterk uiterlijk blijven kijken.
Onder mijn handen groeiden zij.
De pastelpotloden luisterden naar mij. Zij deden wat
ik van hen verlangde.

Toen de tekening klaar was pinkelden er tranen.
Ik werd extra doordrongen van het feit hoe dank-
baar ik ben het tekentalent te bezitten.
En het besef daar met veel bezieling mee om te
gaan.
Telkens deel ik dat graag zodat anderen er ook van
kunnen genieten…..

Tweelingzus Ans, wat ben ik je ontzettend dankbaar
dat jij mij op dit pad hebt gezet….

 

Tekenproces van mijn eerste tekening in

pastel op pastelmat:

Het tekenen is in volle gang.

Het inkleuren is begonnen.

Het inkleuren vordert.

Het inkleuren krijgt gestalte.

Afwerking, dieptewerking. Dat betekent:

de tekening is klaar ~ okt. 2017.

 

Standaard potloodtekening Els in sepia, raak getekend,  sept. 1985 ~ boerenwoning in Worpswede Lünerburger heide (D.) anno 1900.

Potloodtekening Els in sepia -- okt. 1989 ~ boer

met melkkar anno 1900.

Portrettekening zoon Marcel in pastel op

pastelmat.

Januari 2018.

 

Wat is het bijzonder om een portret te maken van je kinderen

Mijn zoon Marcel gaf aan hoe hij het graag wilde hebben.

Daar heb ik natuurlijk gehoor aan gegeven.

Vier  foto's van hem diende als basis, waarvan twee de belangrijkste

waren.

Ik ging daarmee met veel bezieling aan de slag.

Zijn gestalte groeide onder mijn handen tijdens het tekenen en

tijdens het inkleuren met pastel.

Ontzettend dankbaar, ingelijst en wel, nam hij het in ontvangst.

Hij zag zichzelf op de tekening  getekend door zijn moeder....

 

Marcel, met veel liefde heb ik jou geportretteerd....

 

 

Het tekenen in volle gang.

Het inkleuren in de eerste fase.

De tekening is klaar!

4-2-2018 ~ heel blij nam Marcel de tekening in

ontvangst!

-------------------------------------

Ga verder naar MIJN TEKENINGEN - 4.

-------------------------------------