Mijn tekeningen.

 

 

 

 

Mijn tekeningen die je mijn Wondere Wereld creatief laten zien....

 

Deel 10.

 

 

---------------------------------------------------------

 ( klik op afbeelding voor vergroting )

--------------------------------------------------------

Juveniele slechtvalken.

 

 

 

Februari 2023 ~ Els - gemaakt met polychromos kleurpotloden

op gekleurd tekenpapier voor de eerste keer.

 

 

Liefdevol voor deze prachtige roofvogel getekend in hun oorspronkelijk

leefgebied.....

Juveniele slechtvalken.Kleine stappen.....Kleine stappen als kuiken gezet.

Nemend in een grote wereld.

Wankel raken de pootjes het grind.

Omdat jouw leven daar begint.Kleine stappen die groter worden.

En die het grind verlaten.

De grootsheids van de wereld op hem gericht.

Het luchtruim spreidt zich in zijn aangezicht.De vleugels nemen de stappen over.

De slagen worden krachtig.

De poten raken los van de aarde.

Hij voelt de vleugels en leert de waarde.Van kleine stappen naar een grote vleugelslag.

Het luchtruim vertelt hem een vogel te zijn.

Hier is hij geheel in zijn element.

Omdat jij de snelste roofvogel bent....Els ~ maart 2023.

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

Dank je wel op mijn Facebook account n.a.v. alle reacties.

De tekening ingelijst in onze woonkamer.

De tekening is klaar!

Portret Mahatma Gandhi.

 

Mohandas Karamchand Gandhi ~ 

respectvol Mahatma genoemd "Grote Ziel."

 

 

Porbandar 2 oktober 1869 ~ New Delhi 30 januari 1948.

 

 

 

Els ~ grafiet - op crèmekleurig tekenpaper -- april 2023.

 

 

 

* uit respect voor deze kleine grote man getekend *

 

 

 

  Met Dank aan Wikipedia.

KLIK:

MAHATMA GANDHI.

Het tekenen is begonnen.

De tekening in handen.

De tekening is klaar!

Onvergetelijke Bokito.

Berlijn 14 maart 1996 ~ Rotterdam 4 april 2023.

 

 

Els ~ pastel op pastelmat ~ april 2023.

 

***met heel veel liefde getekend***

 

 

 

Een gorilla is een herbivoor oftewel een planteneter.

Zij behoren tot de grootste Afrikaanse mensapen.

Zij leven in Centraal- en West-Afrikaanse regenwouden.

De vacht van het mannetje is zwart met op de rug wit

tot zilvergrijs. Zij worden vaak een zilverrug genoemd.

Het mannetje is veel groter dan het vrouwtje.....

 

 

Bokito.

----------

Ik heb je op 20 augustus 2019 leren kennen. Ik kende jouw

geschiedenis.

Je wist twee keer te ontsnappen. De  eerste keer in je eerste

verblijf in het Berlijnse dierenpark "Zoologischer Garten". 

Voor de tweede keer in  jouw tweede en permanente ver-

blijf  Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

De mensen hebben je vooral leren kennen als een echte liefde-

volle familieman.

Daar stond jij dan recht voor mij. Groot en sterk liet je je aan

mij zien vanachter een glasplaat in het binnenverblijf. Je

beschermde een jong van jou. We zagen hoe je het telkens

corrigeerde zodat het niet te dicht bij de glasplaat kon ko-

men. Dat lukte jou liefdevol, en zelfs zo dat het het verblijf

verliet op jou aandringen.

En toen jij daar zo colossaal voor mij stond kreeg ik oog-

contact met jou. Vanaf dat moment sloot ik jou in mijn

hart.

En dan kwam de dag in april van 2023 dat jij het leven

liet. Daar schrok ik enorm van. Dat deed mij meteen naar 

mijn tekenspullen grijpen.

Ik heb je geportretteerd precies zoals jij kon kijken en jouw

mimiek in jouw prachtige, krachtige kop.

Ik zal je nog meer gaan tekenen als een levend eerbetoon

aan jou........

 

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

Collage als dank voor de vele reacties op de tekening op Facebook.

De tekening is klaar!

Amerikaanse zwarte beer ~ welp.

 

 

Els ~ mei 2023 - gemaakt op crème kleurig

tekenpapier met polychromos kleurpotloden.

 

 

 

De Amerikaanse zwarte beer leeft in Noord-Amerika.

Het is de kleinste van de drie soorten die er voorkomen.

Als de winter ten einde loopt worden de jongen geboren.

Zij worden geworpen in een nest dat zich in een hol

bevindt.

 

 

Dit is zo'n exemplaartje, een parmantige welp die ook

graag in bomen klimt en er graag in slaapt.

Hij keek me triomfantelijk aan, en nodigde mij uit om

hem te gaan tekenen. Graag nam ik de uitnodiging aan....

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

Onvergetelijke Bokito ~2.

 

 

 

Els ~ op gekleurd tekenpapier met polychromos kleurpotloden.

juni - 2023.

 

 

 

 

Jouw ogen.Ik raakte bevangen,

omdat jouw ogen mij je blik lieten ontvangen.

Zij keken mij veelzeggend aan,

toen jij robuust voor mij ging staan.

Net of je ogen tegen mij vertelden, we begrijpen elkaar.

In mijn tekeningen leg ik die mooie blik van jouw ogenpaar.

Jij verdient als eerbetoon mijn tekeningen van jou gewis.

Zij verankeren dat moment van samenzijn dat onvergetelijk is....Els ~ 29 juni 2023.

 

 

 

 

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

Het inkleuren is bijna klaar.

De tekening is klaar!

Een bedank-collage n.a.v. de reactie op FB op de tekening.

Bruin paard ~ Brown Horse.

 

 

 

Els ~ juli 2023 -- met polychromos kleurpotloden op donkerkleurig 

tekenpapier.

In het schemerlicht.Het paard in het schemerlicht beschenen.

Wachtend op de mens waarmee hij zijn liefde deelt.

Rustend op de ranke benen.

Wiens galop reeds in ritme speelt.Het wachten wordt beloond, de mens treedt hem tegemoet.

Het paard wordt opgetuigd uit liefde geschonken.

De mens voelt zijn sterke rug en doet hem goed.

Het eerste ritme wordt ingezet, de hoeven in het gras verzonken.Het paard gaat in galop uit liefde voor de mens die hem berijdt.

Gehinnik klinkt in de stilte gedragen door het schemerlicht.

Mens en paard voelen elkaars vriendschap, de teugel die hen leidt.

Elke nieuwe ochtend beginnen zij samen, de dag in het zicht

van de opkomende zon die hen aanstonds beschijnt.....Els ~ juli 2023.

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

Torenvalk ~ mannetje.

Falco tinnunculus.

 

 

Els ~ tekening met pastel op pastelmat  -- augustus 2023.

 

 

 

Een kleine maar dappere valk die zijn weg weet te volgen....

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

Tijger in boom.

 

 

 

Els ~ september 2023 -- 

tekening met polychromos kleurpotloden op gekleurd tekenpapier.

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

Onvergetelijke Bokito ~ 3.

 

 

 

Els ~ oktober 2023 -- 

Tekening op gekleurd tekenpapier met polychromos kleurpotloden.

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

Zwarte Wolf.

 

 

Els ~ november 2023 -- met polychromos kleurpotloden

op gekleurd tekenpapier.

Tijdens het tekenen.

Het inkleuren is begonnen.

De tekening is klaar!

-------------------------------------

Ga verder naar MIJN TEKENINGEN - 11.

-------------------------------------

--------------------------------------