Heden wordt verleden.

Deel 1.

Hierin vertel ik je gebeurtenissen van mij privé.

---------------------------------------------------------------------

 

( klik indien mogelijk op foto voor vergroting )

--------------------------------------------------------------------

Slechtvalken op de Vestedatoren in Eindhoven....

Zo. 11 nov. 2007 - de Vestedatoren in het midden van, links de St.

Catharinakerk en rechts, de Paterskerk.Wat hebben de Vestedatoren in Eindhoven en de Gemerttoren in De Mortel met elkaar gemeen?
Op zich helemaal niets. De een ligt in een stad midden tussen het stadsrumoer, het andere ligt op de rand van een rustiek dorp, midden in een natuurgebied.
De een is een woontoren, de andere is een zendtoren.
Toch hebben beiden één ding gemeen.
Op beide torens zijn schitterende roofvogels neergestreken, die zij als thuishaven uitgekozen hebben!
Het zijn de Slechtvalken!
Het zijn deze vogels waar ik als een blok voor gevallen ben. Het zijn zij die ervoor gezorgd hebben dat De Mortel met zijn Gemerttoren als een mag-neet aan mij blijft trekken.
Het is de plek waar deze magnifieke roofvogel zijn rust in de ruime natuur vindt en volop voedsel, met een hoge uitkijkpost om het luchtruim af te speuren op de logge grijze Toren.
Het is daar waar ik mij als mens het meeste thuis voel, vanwege de situatie waarin alles zich bevind!
Het is ook daar waar voor mij de Liefde voor deze roofvogel begon!
Het is de ziel van heel dit gebeuren!

Slechtvalken in Eindhoven!
Het is de stad waar ik geboren en getogen ben, en je weet plotseling de slechtvalk heel dicht bij jou!
Al eerder heb ik aangegeven dat ik Eindhoven geen echt mooie stad vindt in zijn algemeenheid. De stad kent mooie hoekjes en die soupeer ik dan ook helemaal op!
De foto boven toont in feite al wat ik bedoel.
Dat is de reden waarom ik ons eigen woonplekje dagelijks op soupeer, omdat het een groen stadsdeel is met een schitterend groot park recht tegenover onze voordeur.
Het is een stad téveel in wording, dag in dag uit!
Ik bezat ogenblikkelijk een bezorgd gevoel over de Eindhovense slechtvalken....

Heden middag trokken Sjef en ik met verrekijkers en het fototoestel naar daar wat de slechtvalken er als hun thuishaven zien: de nieuwe hoogbouwtoren de Vesteda.
Meteen zien we er ook eentje zitten op diens vaste richel tegen het im-mense gebouw aan.
Een prachtig gebouw temidden van rumoerige bebouwing er om heen.
Het wemelt er van de duiven. Er vlakbij bevindt zich het Stadswandel-park.
Op de route van de slechtvalken ligt het oude Philipscomplex Strijp S, met daar vlakbij twee parken, met daar weer achter een bosrijk gebied. Dat laatste is wel aantrekkelijk.
Het is daar waar een nestkast geplaatst is, maar deze ligt veel te laag.
Het is opvallend dat ook wij meteen op de Vestedatoren een slechtvalk aantreffen.
Het is een hoog gebouw, die als een erg goede slechtvalkuitkijkpost dient.
Wat gebeurt er, als een koppel daarboven eieren legt? Niet op zo'n gladde richel, maar op het dak?
Er is geen webcam.
Niemand ziet echt iets. Wat als de eigenaar van de toren er lucht van krijgt?
Wie ziet wat, wat er dan gebeurd?
Met andere woorden: ik klink best wel somber als het over de toekomst van de Eindhovense slechtvalken gaat.
Waar hebben zij écht toekomst?
Er is een te laag geplaatste nestkast die zij wellicht vermijden. Er is een hoge woontoren die zij als thuishaven  zien, maar waar ze niet mogen zijn.....

Het deed me echt veel om de jonge slechtvalk op de richel te zien tegen de hoge woontoren aan, temidden in het
stadsrumoer, zelfs op zondag.
De prachtige valk had een donker gespikkelde borst en opvallend donkere wangvlekken!
SCHITTEREND!
Hebben jullie een toekomst magnifieke roofvogels, want, ik gun het jullie wel in deze stad.....

Strijp S zal ook nog ons bezoekje krijgen.
Maar weet, lieve allemaal, dat de Gemerttoren mijn magneet is ......

De Paterskerk vlakbij de Vestedatoren.

  De Vestedatoren.

Sjef neemt via de verrekijker de slechtvalk  waar.  

De slechtvalk op de richel boven op de Vestedatoren.

Ook ik sla de slechtvalk gade.                                  

De slechtvalk  op de richel boven op Vestedatoren dichterbij

gefotografeerd.

                                         

De Sint Catharinakerk nabij de Vestedatoren.


---------------------------------------------------------

 

 

Lokatie "Strijp S" in Eindhoven.....

 

Zo. 18 nov. 2007 - nestkast op "Strijp S".

 
Zoals beloofd zijn Sjef en ik naar de nestkastlokatie gegaan op "Strijp S" in Eindhoven.
Het is daar waar de slechtvalken worden geacht om zich er te gaan nestelen.
Het zou erg mooi zijn als sowieso slechtvalken zich zouden gaan nestelen in onze stad!
"Strijp S " ligt in het stadsdeel Strijp, waar Ans en ik onze verdere jeugd hebben door gebracht.
Het is daar waar Philips voorheen vele fabrieksgebouwen had staan.
Toen ik eenmaal getrouwd was peddelde ik van stadsdeel Woensel, waar ik met Sjef neergestreken was, dagelijks naar Strijp. Dat deed ik om zelf naar mijn toenmalige werk te gaan en naar mijn ouders en Ans, die toen nog thuis woonde.
Met haar peddelde ik verder naar onze gezamelijke werkplek.
Omdat ik elke dag op en neer fietste werd ik elke dag geconfronteerd met de hectische Philips-drukte van "Strijp S".
Het was daar waar je op het fabrieksterrein niet zomaar op kon.
Tot ik vandaag!
Je betrad het terrein waar vele werkende mensen er dagelijks hun leven sleten, om je zelf een gevulde portemonee te geven!
Vele werkverhalen hebben zich daar afgespeeld.
Plotseling loop jij daar zelf, met een fototoestel in je hand en een verrekijker.
Opeens vertelde ik er mijn eigen verhaal.
Het had niets met apparatuur of met dergelijke technische toestanden te maken!
Verre van dat!
Het had en heeft alles met een uniek natuurelement te maken! Namelijk: er bevinden zich schitterende roofvogels in jouw stad, die jij reeds in je hart gesloten hebt!
Het is de SLECHTVALK!

We namen op NS tussenstation Beukenlaan, een eerste post in, om de zaak in ogenschouw te nemen.
Vervolgens betraden we het terrein zelf.
Een jonde kerel was daar met een graffity muurcreatie bezig. Dat trok even mijn aandacht.
Vervolgens liepen we verder het terrein op, omdat we reeds de nestkast hadden ontdekt.
Dan sta je plotseling oog in oog, met datgene waar je voor kwam.
Dan zie je met eigen ogen dat de hoogte helaas niet valkaantrekkelijk is!
Toch deed het me echt wat. Want het is een nestkast die jou reeds bekend is!
En dit in je eigen stad, en uitgerekend in het stadsdeel waar je een fijne jeugd hebt doorgebracht!
Het wemelt er van de schril roepende meeuwen, van de kraaiende kraaien en kwetterende eksters, die, lijkt wel aan elkaar gewaagd zijn!
En waar waren de slechtvalken?
Zij waren niet daar waar de mensen, de tweebeners, voor hen zo'n mooie nestkast neergezet hadden!

Maar één ding weet ik wél zeker: er zijn unieke roofvogels in onze stad neergestreken.
Het zijn uitgerekend zij, die inmiddels een blijvend plekje in mijn hart hebben.....

Het bekende klokgebouw van Philips op locatie " Strijp S" in

Eindhoven.

Sjef op tussen NS station waar een goederentrein voorbij dendert.

  Ik sta oog in oog met de nestkast.                              

Het ouderlijk huis in de verte op het Gelderlandplein langs het brandgangetje rechts. Pal voor de kerktoren.

Het Evolúon. Voorheen educatief centrum van Philips nabij "Strijp S" en het ouderlijk huis.

 

---------------------------------------------------------

 

 

De Troonrede van Hare majesteit koningin Elisabeth.

 LEDEN VAN DE STATEN GENERAAL,
GEACHTE LANDGENOTEN.

Vrede en veiligheid staan op veel plaatsen onder druk.
Daarom heb ik in overleg met het kabinet besloten dat ik
mijn hoed inzet voor een ontwerp van een UFO.
Als deze UFO'S boven ons kleine maar knusse land komen
te hangen is onze veiligheid gewaarborgt en is er vrede
alom.

Duurzame economische groei gaat niet van zelf.
Het kabinet heeft daarom besloten dat ook het Koninklijk
Huis vanaf heden belasting moet gaan betalen naargelang
het inkomen.
Dit besluit is genomen zonder mij daarvan in kennis te
stellen, omdat men zonder meer verwachtte dat ik dit be-
sluit in Dank zou aanvaarden.
Dit beredenerend vanuit het feit dat hiermee de Neder-
landse economie gestimuleerd wordt.

Er zijn personeelstekorten.
De regering wil dit oplossen door ouderen langer te laten werken en
daar extra gelden voor uit te trekken.
De jongeren kunnen in de vrije tijd wat hiermee voor hen vrij wordt ge-
maakt genieten van het leven wat onze Nederlandse samenleving hen
biedt.

De regering maakt meer ruimte voor ondernemersschap.
Hoe meer we ondernemen, hoe meer ruimte we krijgen.
Ik hoop echter wel, geachte landgenoten, dat er nog ruimte
overblijft voor onze groenvoorziening.

Nederland is goed beschermd tegen water. Maar wij willen ook dat onze
achterkleinkinderen straks genoeg water zullen hebben.
Daarom is besloten dat er geen emmertjes in de speelgoedzaken meer verkocht mogen worden die het verbruik van water stimuleren, zodat men straks zonder zit.

De Nederlandse tuinbouw is zeer productief. Dat is de reden waarom men in ons land steeds meer voortuintjes ziet, om de achtertuintjes te stimu-leren om de productiviteit in evenwicht te brengen.

Respect, veiligheid en vertrouwen zijn kernwaarden in onze samenleving.
Zeker als men dit beziet vanuit een Harry Potterbrilletje.

Goede gezondheid en sportbeoefening hangen nauw samen.
Het kabinet heeft besloten om elke morgen op de Nederlandse televisie
zendtijd vrij te maken waarin het gehele Nederlandse kabinet onder leiding van mij zelve, aan U daadwerkelijk laat zien wat een goede sportbeoefening met onze gezondheid kan doen.

Goede taalbeheersing is een basisvoorwaarde om in onze maatschappij te
kunnen meedoen.
Daarom heeft het kabinet besloten om een taalcursus verplicht te stellen voor alle talen die nu in ons land gesproken worden.

Op U, leden van de Staten Generaal, rust hierbij een grote verantwoordelijkheid.
Daarom zal ik U ,meer nog dan voorheen, een koninklijk handje meehelpen.
Ik doe dit met mijn rechterhandje, terwijl mijn linkerhandje mijn hoedje op zijn plaats houdt.
Ik wens u veel wijsheid toe en Gods zegen....

Gegroet Gij allen van H.M. Koningin Elisabeth - dinsdag 16 september 2008.

___________________________________________________

 

MET DANK AAN ERNA VAN VONDEL VOOR DE FOTOPRESENTATIE!

___________________________________________________

---------------------------------------------------------

 

Els en Sjef 35 jaar getrouwd.......

26 oktober 1973......................................26 oktober 2008.

  Sjef en ik 25 jaar getrouwd ~ 26-10- 1998.

 

---------------------------------------------------------

 

HALLOWEEN 2008.  

 

* Hebben jullie ooit een heks vliegend op een bezemsteel gezien ook al zou ze mijn naam dragen?

* Hebben jullie ooit spoken gezien die BOE riepen, waardoor je je wezenloos schrikt, zelfs bij een BOETJE?

* Hebben jullie ooit vleermuizen gezien met Draculatanden?

* Hebben jullie ooit pompoenen gezien met afzichtelijke maskers die gillen als gillende meiden in een keuken?


* Hebben jullie ooit Dracula himself gezien, ook al is ie het niet self maar zelf?

* Hebben jullie ooit vogelverschrikkers gezien in Halloweennacht, waarop de vogels hun slaapje houden?

* Hebben jullie ooit spookachtige bomen gezien met kale takken als grijparmen, maar die door de harde herfstwind
hen weliswaar spookachtige geluiden geven, maar telkens misgrijpen?

* Hebben jullie ooit een uitgeholde suikerbiet op een steel gezien die gevaarlijk licht uitstraalde en je blikken gevangen houden, zodat je vergeet dat er een zoet smaakje aan zit?........

* Jullie hebben dat nog nooit allemaal in het echt gezien?!.........

 

 

 

     DAN KUNNEN JULLIE HALLOWEEN RUSTIG VIEREN! 

 

--------------------------------------------------

Gijsje.

 Foto 9-7-2007 - Gijsje genietend soezerig in de

 tuin.

 

Onverwachts hebben wij vandaag - di. 25 nov. '08- afscheid moeten
nemen van knuffel-kater Gijsje.
Sjef vond hem bij de kattenbak in de schuur, waar we een soort van
grote kattenhoek hebben voor de nacht.
Hij moet iets onverwachts gekregen hebben.
We merkten wel aan hem de laatste paar maanden dat hij wat aan

het dementeren was.
Geleidelijk aan "gleed" hij vanmorgen definitief weg.
We hebben Gijsje in de tuin begraven, daar waar hij heel erg graag
lag.

Gijsje is 13 en een half jaar oud geworden....

 

 

--------------------------------------------------------

Opgedoken schilderstuk van ons Pap.... 

 

16/17 dec. '08.

 

Het tekentalent zit in ons bloed.

Vader was kunstschilder.

Heel wat schilderstukken zitten over ons land verspreid en daarbuiten:

Duitsland en de USA!

Dat betekent dat de meeste werken van hem voor ons dochters en klein-

kinderen onbekend zijn, of uit ons leven zijn weg gegaan.

Zoon Marcel voerde al enige tijd correspondentie met iemand die actief

was op de site Eindhoven in Beeld, met name stadsdeel Strijp.

Marcel had als inzet een schilderstuk wat door ons Pap geschilderd was van het ouderlijk huis van 's mans ouders.

De man beloofde aan Marcel om het schilderstuk te fotograveren als hij daarvoor weer in de gelegenheid was. Marcel kreeg zoals door de man beloofd de foto per mail doorgestuurd.

En zo geschiedde:

 

 

  Huis Westerhaar in de Vriezenveense wijk Overijssel.

 

Marcel plaatste het op Ingrid's Forum om dit mooie verhaal met iedereen te delen.

Graag deel ik het hier via de site ook met iedereen.

 

Ook zus Ans voerde via de mail correspondentie met de man. Zij had ook een bijdrage geleverd op de site Eindhoven in Beeld.

Ook zij kreeg van hem per mail dit schilderstuk van ons Pap.

 

Een mooi verhaal waarbij wij als familie een schilderstuk van Vader als het ware weer terug kregen.

 

 

Plaatsing van Marcel op Ingrid's Forum:

 

 

Hallo allemaal!!!!!!!


Na al die mooie kunstwerken hier.......iets heel bijzonders.....
Via een site waar mensen hun verhalen over vroeger vertelden waar
ze vroeger woonden,ontdekte ik een man die in stadsdeel Strijp in
Eindhoven had gewoond.
Waar mijn grootouders hadden gewoond.
Zoals jullie weten was de vader van mijn moeder (mijn opa)fanatiek schilder.
Hij vertelde op die site dat hij bij familie van hem een schilderij had hangen van zijn geboortehuis in Overijssel gemaakt door Theo Pennings!
Ik met hem gemaild en hij heeft daar deze foto van gemaakt!!!!
Bijzonder om dit nu te hebben want ik kon het dus niet.
Het is het huis: Westerhaar in de Vriezenveense wijk in Overijssel dus.

Groetjes Marcel.

 

---------------------------------------------------------

Op dinsdag 30 december 2008 zette ik dit in mijn topic op Ingrid's forum " Dagboek van de Gemert-toren van Els" waarin al het moois rondom de valken ontstond en wat resulteerde in Els' Wondere Wereld...

 

 

AFSCHEID VAN DAGBOEK VAN DE GEMERT-TOREN VAN ELS.....

 

HALLO LIEVE ALLEMAAL.

Na twee mooie jaren neem ik afscheid van "Dagboek van de Gemert-toren van Els".
In 2007 gaf Ingrid ons de mogelijkheid om in een eigen topic als een soort van Dagboek je eigen verslagen ter plekke rondom de Toren in De Mortel te zetten.
Ik nam gebruik van deze mogelijkheid.
Ik ben Ingrid daar heel dankbaar voor!

Door haar ben ik op dit mooie forum belandt, toen nog ( augustus 2006) het forum van Willem.
Er stond in die maand een slechtvalktekening op haar site Ingrid's Corner die daar nu een mooi eigen plekje heeft.
Ik schreef daar naderhand een gedicht bij over het mooie broedseizoen 2006 van de valken in De Mortel.
Het is het gedicht waarbij Ingrid mij aanraadde om ermee op dit forum te gaan.
De tekening en het gedicht dragen als titel "Ode aan de slechtvalk".
Ik heb nooit geen spijt gekregen van deze stap.

Toen ik de mogelijkheid nam om een eigen topic te hebben vanaf 2007 begon mijn creativiteit ten opzichte van de mooie valken weer te kriebelen.
Telkens als ik de valken zag keek ik er daarnaast ook met een creatief oog naar. Dat ging vanzelf. Het was niet een bewuste keus.
De bevangenheid voor deze vogels deed mij grijpen naar deze creativiteit. Ik wist dat het een eigen plekje kon hebben, waarin ik niet alleen de ver-slagen, maar het creatieve met jullie allemaal kon delen.
De stap was daarom een vanzelfsprekendheid.

Toen kwam van menigeen onder jullie, mijn lieve vrienden/dinnen, de roep: doe iets met deze creativiteit.
Al in 2006 liep ik "rond te dolen" over een eigen site.
Maar het lag mijlenver van mij vandaan omdat ik een computeramateurtje ben.
Maar het liet me niet los.
Ik ploegde mij door internet heen om maar zoveel mogelijk te weten te komen over een site en over een weblog.
Dat lukte.

Het zijn Roel en Anita die mij over die allerlaatste sitedrempel daad-werkelijk hebben heen gezet!
Door hen voelde ik mij minder een computeramateurtje hiermee!
Onder hun oog zagen zij hoe Els' Wondere Wereld toch in een rap tempo ontstond.
Anita kon heel lief niet langer meer wachten op het moment dat ik hem openstelde.
Op vrijdag 21 november was de BIG MOMENT er werd daarmee Els' Wondere Wereld geboren!

De site is emotioneel heel sterk met dit mooie forum verbonden.
Dat ligt aan één ding: datgene wat mij in deze mooie vriendschap bindt.
Dankzij die prachtige valken in De Mortel.....

Deze topic houdt nu op te bestaan.
Al het creatieve gaat op mijn site verder.
De Slechtvalksage van De Mortel gaat in 2009 daarop weer even vrolijk verder.
Een titel wat niet ik, maar Ingrid bedacht heeft.
Ook de sages rondom en buiten De Mortel gaan daarop verder.
Mijn verslagen zullen dan naast mijn site hier weer staan op de topic Rondom de Toren.

Ik heb gehoor gegeven aan de roep: doe iets met al jouw creativiteit.
Daarmee werd de site Els' Wondere Wereld geboren. De naam werd door Sjef bedacht.


TELKENS ZAL IK OP DIT FORUM MELDING MAKEN WANNEER ER WEER EEN SAGE OPDUIKT....


BEDANKT INGRID VOOR ALLES WAT JIJ HIERIN VOOR MIJ ALLEMAAL BETEKEND HEBT!

ROEL EN ANITA BEDANKT DAT JULLIE MIJ DAADWERKELIJK DIE LAATSTE DREMPEL VOOR MIJN SITE GEGEVEN HEBBEN EN MIJ DAARNA TERZIJDE STONDEN!

BEDANKT ALLEMAAL DAT JULLIE MIJ HET VERTROUWEN GAVEN DAT MIJN CREATIVITEIT MEER BETEKENDE DAN EEN SIMPEL TEKEN - EN SCHRIJFPOTLOODJE....

WELKOM 2009 WAARIN IK DE VALKEN WEER ZAL ZIEN
MET WEER VEEL MOOIS WAT WAS EN WAT BLIJFT.....

Liefs van Els.

 


----------------------------

 

Het laatste bericht op mijn topic is een warm

Dank Jullie Wel op de reacties die daarop volg-

den.....
HALLO LIEVE ALLEMAAL....


.....op de drempel van 2009 zeg ik tegen
jullie hartverwarmend.....

ONTZETTEND BEDANKT VOOR DEZE ONT-
ZETTEND LIEVE ONTROERENDE REACTIE'S!

LIA, ONTZETTEND BEDANKT VOOR DEZE
VERRASSENDE SCHITTERENDE CREATIE!


In Els' Wondere Wereld ga ik verder om allerlei moois
weer graag met jullie te delen.
Ik vergeet hierbij de verslagen in Rondom de Toren alhier
niet.
Ik vergeet bovenal onze warme vriendschap niet en dit
prachtige forum.
Ik zal naast mijn site hier net zo actief blijven als voorheen.
Jullie zitten voorgoed in mijn hart......

HEEL VEEL LIEFS VAN VRIENDIN ELS -

woensdag 31 december 2008. 

---------------------------------------------------------

Kater Klaasje.

23 september 2007 - ontzettend lieve foto van slapend

Klaasje in de achtertuin.

 

Dinsdag 6 januari 2009 -


Vandaag hebben we helaas onze knuffelige lieve kater Klaasje moeten laten inslapen.
Hij is 15 en een half jaar oud geworden.
Hij bleek kanker te hebben.
Aanvankelijk vreesden we dit niet. Hij had een gezwel op de rug, wat in eerste instantie weer kleiner werd.
Maar het werd daarna opnieuw erger.
Toen begonnen we het niet te vertrouwen.
Helaas bleek onze ongerustheid hierover juist te zijn.
Een lijdensweg bleef hem bespaard.
Klaasje is het mooiste vakantie souveniertje in ons leven.
We namen hem in 1993 mee vanaf ons vakantieadres in Overijssel.
Klaasje was een verrukkelijk lief en aanhalig dier die, net zoals op de foto, altijd lief om aandacht vroeg, en het dan ook altijd kreeg.
Hij zal nu zijn rust vinden bij de andere onvergetelijke vriendjes bij ons in de tuin....

In een relatief vrij korte tijd hebben we van vijf lieve kattenvriendjes afscheid moeten nemen.

Nu hebben we de 11 jarige kater Casper nog die dikke maatjes is met hondenvriendje Dannie en zij beiden met ons....

 

---------------------------------------------------------

 

Flipje en Fransje.

 

 Zo. 18-1-2009 - Wij Flipje links en Fransje rechts in de nieuwe

keuken in de de buffetkast bij ons nieuwe vriendje en vriendin-

netje.


HALLO ALLEMAAL - ma. 19-1-'09 -


Mogen wij ons hier even voorstellen?
Dat mag vast wel van jullie, hé.
Wij zijn de broertjes Flipje en Fransje. Wij worden op 1 mei twee jaar.
Vanaf gisteren wonen wij bij ons nieuwe vriendje Sjef en nieuwe vriendinnetje Els.
Er loopt hier ook een hondje rond Dannie. Wij zijn geen hondjes gewend. Maar we weten nu al dat dit hondentypje een heel lief beestje is.
Er loopt hier ook nog een ander katertje rond Casper. Da's even wennen want zijn terrein wordt nu ook de onze.
Wij zien nu al dat het om een rustig en lief katertje gaat.

We hebben in één week best wel een avontuurtje beleefd.
Ons eerdere vriendinnetje heeft met mensentraantjes afscheid van ons moeten nemen, omdat ze weer terug ging wonen bij haar moeder.
Zij had een relatie met een tweebenervriendje en dat ging mis. We ver-huisden met haar mee naar haar mammie.
Daar lopen van die grote honden rond die onze komst niet zo zagen zitten.
Toen moest ons vroegere vriendinnetje een rigoureuze stap nemen en ons uit handen geven aan mensen waarvan zij graag weet dat wij weer een goede toekomst tegemoet konden gaan.
En dat is gisteren gebeurd.
Ons nieuwe vriendje en vriendinnetje waren met verschillende adresjes bezig. De zoon van hen, Marcel, vond ons in Stein, niet zo heel ver van zijn woonplaats af.
Dat leverde een positief resultaat op.

Nu wonen wij voortaan bij vriendje Sjef en vriendinnetje Els die met veel geduld en met veel liefde met ons omspringen om ons bij hen helemaal te laten wennen.
Dat zal vast gaan lukken, want vandaag voelen we ons al beter.
Dankzij hen hebben wij hele grappige kereltjes-namen gekregen, naast de grappige namen Casper en Dannie.

Dit gaat weer helemaal goed komen met ons. Wij zijn daar nu al mee bezig en vriendinnetje Els en vriendje Sjef met ons.....


Liefs van katerbroertjes Flipje en Fransje.

---------------------------------------------------------

 

Woensdag 21 januari 2009 -

 

Graag laten we jullie weten hoe het met ons gaat.
Vriendje Sjef en vriendinnetje Els weten nu inmiddels dat wij op een
klinkje kunnen springen zodat de deur open gaat.
Keukenricheltje lopen bovenop de keukenkastjes vinden wij ook heel
erg leuk.
En het is niet alleen interessant om in het schap van de buffetkast te liggen, bovenop is zeker zo interessant.
Trapje-lopen is ook erg geinig en zeker als het er twee zijn.
Wat ook leuk is om even een bezoekje te brengen IN een wasautomaat.
Casper begint nu ons gezelschap op te zoeken. Dat is nog eventjes op
een afstandje samen elkaar bekijken, maar wij denken dat de afstandjes
kleiner zullen worden.
De knuffeltjes en aaitjes van nieuw vriendje Sjef en vriendinnetje Els
vinden we steeds leuker. We doen dan tevreden onze oogjes dicht en
leggen een krulletje in ons staartje.
Hondje Dannie is ook een lief kereltje en de afstandjes bij hem zijn nu al klein.
Elke dag is er een en elke dag gaat het steeds beter met ons.....WORDT VERVOLGD.....Groetjes van katerbroertjes Flipje en Fransje.

 

 

--------------------------------------------------------

 

En zo.....

 

29-1-2009.

Flipje: lekker aan de kraan vers water drinken op de bad-

kamer vind ik errigggg lekker.

     FLIPJE: nat of niet, vervolgens in de wasbak liggen

     vind ik errigggg leuk!

FRANSJE: ik onderneem mijn woonkamerinspectieloopje.

CASPER: dit is mijn wacht-op-mijn-nieuwe-katervriendjes-

plekje in de deuropening van de woonkamer.

                       WORDT VERVOLGD....

 
Groetjes van kattenkereltjes Flipje en Fransje en Casper.

 


---------------------------------------------------------

 

Hoe de leventjes begonnen van Flipje en Fransje.....

 

 

HALLO ALLEMAAL,

 

hier zijn we weer eventjes, maar niet met een WORDT VERVOLGD maar met het relaas hoe ons leventje begon....

 

 

 

We zijn geboren in West-Vlaanderen in buurland België.

Ons mammie was een zwervertje. Zij koos voor onze geboorte voor  een hoekje op een boerenerf.

Maar onze mammie was niet echt gezond.

Wij werden geboren met nog een broertje en een zusje.

Toen wij gevonden werden door de boerin was mammie al dood en waren wij alle vier heel zwaar ziek.

We waren toen ongeveer drie weekjes jong.

Wij hadden ringworm. Het heeft niets met een worm of mijt van doen. Het is een schimmelinfectie.

Wij hadden bijna geen haartjes meer.

Liefdevol werden wij door de boerin opgevangen en verzorgd. Maar de boerin had zelf kindjes. En deze infectie kan ook de mens treffen. De lieve boerin durfde ons niet langer meer te verzorgen met het oog op haar

eigen kindjes. In feite wilden zij ons allevier houden.

 

Toen wij ongeveer vijf weken waren  gingen wij naar een gastgezin van de Belgische vereniging Zwerfkat in Nood helemaal naar Nederland in Hoensbroek. Daar kregen wij dagelijks ons flesje en werden we zelfs

 gewassen. Daarom zijn wij helemaal niet bang van mensenkraantjes en het water wat daar uitkomt.

We zijn daar acht á negen weken gebleven. In die tijd werden we helemaal beter en werden wij diegenen zoals wij in feite waren:  ondernemende knuffeltjes en op mensen gericht omdat zij ons gered hebben!

 

Toen wij ongeveer drie maanden waren gingen  twee broertjes, wij dus,  wonen bij de vorige eigenaresse.

Helaas konden wij niet bij haar blijven wonen tot groot verdriet van haar.  Zij had een relatieprobleem en ging weer bij haar mammie wonen waar 

een hondenkennel was. Deze honden hadden heel veel moeite met ons.

 

Toen kwamen onze huidige eigenaars in ons leven die ons liefdevol in hun huis opnamen.

Nu hoeven wij nooit meer in ons kattenleventje  te gaan verhuizen. We krijgen nu rust.

Wij laten ons door hen dan ook heel graag knuffelen en vertroetelen.....

 

 

Heel veel kattenkerelgroetjes van Flipje en Fransje.

Zoals wij binnen gebracht werden in het gastgezin, met

de twee andere kittens. Broertje Fransje had de beste

conditie.

Flipje en Fransje zoals zij opgevangen werden.

Bij de eerste kattenopvang.

Toen het inmiddels veel beter met ons ging in het gastgezin: broek-

klauteraartje Fransje.

 

Wordt vervolgd.

 

--------------------------------------------------------

 

Een updeetje:

Dinsdag 17-2-2009 - Flipje....

 HALLO MET FLIPJE.

Vandaag doe ik eventjes alleen het woord.
Ons nieuwe vriendje Sjef en vriendinnetje Els weten van het gastgezin en van ons vorige vriendinnetje dat ik het meeste durf.
Vandaag slaap ik voor het eerst op het grote bed.
Daarnaast durf ik, maar ook mijn broertje Fransje, inmiddels al heel veel.
We maken heel wat klautertjes.
We eten samen met katervriendje Casper.
De vogels in de voliére vinden wij ook best wel interessant.
We willen graag spelen met Casper, hoewel hij een oud kereltje is.
Dus dat is nog eventjes uitkienen geblazen.
Zowel ik als broertje Fransje lopen voortdurend vriendinnetje Els achterna.
Dat vindt zij helemaal niet erg. Dat vindt zij namelijk heel erg gezellig.
We krijgen geheel de dag door niet meer te tellen knuffeltjes en lieve woordjes.
Onze dagen zijn één groot feest. We hebben het heel erg goed hier.
Zo, en nu ga ik heerlijk verder slapen.
Tot de volgende keer.....WORDT VERVOLGD.


Groetjes van de katerbroertjes Flipje en Fransje.

 

-------------------------------------------------

 

Teddyberenfanaatje.....

 

Op Ingrid's forum deelde men elkaars teddyberen.

Zelf ben ik een fanaatje en moet hiermee eerlijk bekennen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn in deze Wondere Wereld, omdat 

ik als volwassen typje zijnde het kind-zijn hiermee nog steeds in mij voel....

 

DIE DAG...( woensdag 18-2-2009).

Speciaal op ons bed neergezet....

 

Bonte verzameling....

---------------------------------------------------------

 

 

Flipje en Fransje.

Maandag 16 maart 2009 - Fransje links, Flipje rechts.

 

 

Maandag 16 maart 2009:

 

HALLO DAAR ZIJN WE WEER....


Het gaat uitstekend met ons.
Op de foto zie je hoe wij voortaan ook graag op de bank gaan liggen.
Dat vinden wij gezellig omdat vriendinnetje Els en vriendje Sjef daar
ook graag op vertoeven.
Op de foto kijken wij naar buiten het park op waar zoveel bomen zijn
en ook veel vogeltjes!
Wij zijn echte vagebondtypjes. Maar wij weten dat Els en Sjef ons toch
niet meer kunnen missen. Dus wij mogen vagebondjes zijn.
Maar sommige streekjes wat onder de categorie grens-oversteekje val-
len zijn wij reeds afgeleerd en zijn wij aan het afleren. Zoals kastjes-
klimmen, en zeker als het om de nieuwe meubelen gaat. Maar wij mo-
gen vooral ook ons zelf zijn. Want dat vinden Els en Sjef zo leuk aan ons.
Wij zijn ook lieve knuffeltjes. Dat knuffelen vinden wij heerlijk!
Katervriendje Casper vind ons een beetje druk, vooral bij Fransje. Bij Flipje valt dat wel mee. Wij eten met zijn drietjes gezamelijk bij elkaar.

Al met al hebben we een heel mooi leven terug gekregen. Het gaat ons voor de kattenwind.
Als er iets te melden valt laten we het jullie graag weten. Dat geldt ook  voor katervriendje Casper.
We weten inmiddels dat hele lieve dierenvriendjes liefdevol met ons meeleven en dat voelt heel erg goed......

 


Katergroetjes van Flipje en Fransje, en ook van ons vriendje Casper.

 

Maandag 16 maart 2009 - Links Fransje, rechts Flipje.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

 

Hoe een 1 aprilgrap aanstekelijk kan werken.

 

Op Ingrid's forum plaatste ik op dinsdag 31 maart 2009 een 1-aprilgrap met de foto bij de Toren in De Mortel, gebruikt bij de Slechtvalksage EEN UNIEK SCHOUWSPEL.

Ik verzekerde iedereen dat het géén gemanipuleerde foto is.

Om dat te bewijzen liet ik een foto zien  op woensag 1 april '09. Deze is dichterbij genomen.

Ik vermeldde dat de foto hélemaal echt was...

 

...namelijk deze:

Men zag die dag inderdaad dat er niets nepperigs aan was.

Maaarrr dat valkje, is dat een echte!!??  Men dacht van

niet! Ik gaf die dag het antwoord met deze foto

De foto is op 1 april genomen met mijn Pa Slechtvalk.

Een Valentijnskado van manlief Sjef als verrassing

voor mij gekocht.

 Dat bewees dat de foto bij de Toren helemaal echt

is, maar valkje niet.

 

Forumvriendinnen gingen er toen mee aan de slag en

dat leverde terecht een in-een-deuk-liggend-Elsje en

Sjefke op, op de gedenkwaardige datum, jawel 1 april....

Door Aaltje.

Door Margreeth.

------------------------------------------------

Ga naar vervolg op HEDEN WORDT VERLEDEN deel 2......

-----------------------------------------------