Hier vind je een terugblik van het broedseizoen 2012 van de slechtvalken in De Mortel....

 

Deel 2.

----------------------------------------------------------

 

 Met toestemming van

Copyright © 2013 VWG Gemert.

 

-------------------------------------------------------

( Klik op screenshot voor vergroting indien mogelijk )

-------------------------------------------------------

                    ---vrijdag 9 maart 2012 ---

 

------------------------------------------------

 

22 april 2012 ~

 

 

Het vreemde vrouwtje op de dakrand van de Toren.

--------------------------------------------------------------------

 

 

24 april 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje met prooi.

Dat zij het naar de nestkast brengt is veelzeggend!

 Als slot van deze dag sfeerbeeld in "schaduw"  gezet. Cambeeld:  18:34:16 u.

--------------------------------------------------------------------

 

 

26 april 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje komt telkens terug  in de nestkast.

 

Pa duldt dit niet.

Dit is Pa.

Telkens worden de eitjes naar een ander nestkuiltje

geschoven.

Vr, Vrouwtje opnieuw in de nestkast.

--------------------------------------------------------------------

 

 

30 april 2012 ~

 

 

Wederom het vr. vrouwtje.

Ook een beauty.

Vandaar nu het door mij gemaakte sfeerplaatje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

3 mei 2012 ~

 

 

Pa voelt zich verdreven.

Hij wordt gedwongen om niet bij zijn drie eitjes te kunnen zijn.

Het vr. vrouwtje vindt dat de nestkast óók van haar is.

 

Het vr. vrouwtje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

5 mei 2012 ~

 

Kanjer Pa laat zich niet kisten.

Hij laat de eitjes niet in de steek en gaat ze bebroeden!

De eitjes zijn teveel niet bebroed gebleven!

 

Een sfeerplaatje waard!

Het vr.vrouwtje heeft de nestkast weer opgeëist.

Zij laat zich heel mooi zien....

Pa kan 's nachts eindelijk weer zijn drie eitjes bebroeden!

--------------------------------------------------------------------

 

 

9 mei 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje bij haar nieuwe thuishaven!

 

Zij weet ook wat mooi poseren is!

En omdat zij zo mooi poseerde heb ik haar in een verguld lijstje gezet....

--------------------------------------------------------------------

 

 

12 mei 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje.

Vr. vrouwtje vliegt weg.

Haar vleugel is rechts langs de nestkastopening nog net zichtbaar.

--------------------------------------------------------------------

 

 

13 mei 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje zit weer mooi te wezen.

--------------------------------------------------------------------

 

 

16 mei 2012 ~

 

 

Een bijzonder lijstje waard....

  

Sfeerplaatje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

17 mei 2012 ~

 

 

Helaas zullen het drie eitjes blijven! 

Elders in ons land groeien de geringde jonge slechtvalken voorspoedig op!

--------------------------------------------------------------------

 

 

19 mei 2012 ~

 

 

Kanjer Pa laat zijn drie eitjes niet in de steek!

 

De binding ermee blijft sterk.

Hij weet helaas niet dat zijn ijverig broeden vruchteloos zal zijn.

En ach, wat had Pa weer graag voor nakomelingen gezorgd.

En wat had zijn derde vrouwtje 2OR daar ook graag voor gezorgd.

Zij verdween uit het zicht....

--------------------------------------------------------------------

 

 

22 mei 2012 ~

 

 

Het vr.vrouwtje vertoont broedgedrag en benut haar nestkuiltje.

Zij is níet zwanger.

Pa verlaat altijd de nestkast als zij komt.

Daarvoor laat hij met moeite telkens zijn eitjes in de steek.

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

23 mei 2012 ~

 

 

Pa ziet telkens hoe het eerste eitje van hem in het nestkuiltje is gerold

van het vr. vrouwtje.

Het vr. vrouwtje is daar schuldig aan.

Daar is Pa het niet mee eens......

..... hij rolt het telkens in zijn nestkuiltje terug.

--------------------------------------------------------------------

 

 

25 mei 2012 ~

 

 

 

Het vr. vrouwtje op de dakrand.

26 mei 2012 ~

 

 

Pa verdient een lintje van de tweebeners!

Maar omdat hij niet meer "gelind" kan worden, evenals geringd,

eer ik hem met dit lijstje!

--------------------------------------------------------------------

 

 

31 mei 2012 ~

 

 

Op dit moment vallen er steeds meer grotere pauzes tussen het broeden door Pa.

Hij laat ook meer het eerste eitje in de vreemde nestkuil ongemoeid.

 

Pa.

Vr. vrouwtje.

Vr. vrouwtje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

1 juni 2012 ~

 

 

Vr. vrouwtje met het eerste eitje in haar nestkuiltje.

 

 

"Hallo!"

Vr. vrouwtje uit de nestkast het rooster op.

--- 16:21:31 u. ---

--------------------------------------------------------------------

 

2 juni 2012 ~

 

Sfeerplaatjes.

 Pa op twee eitjes. De eerste ligt in het nestkuiltje

van het vr. vrouwtje.

Vr. vrouwtje op de dakrand van de Toren.

--------------------------------------------------------------------

 

 

5 juni 2012 ~

 

Pa samen met het vr. vrouwtje op het nestrooster.

De drie eitjes weer onder Pa's hoede.

Sfeerbeeld.

 Het vr. vrouwtje in haar nestkuiltje bij de drie eitjes.

--------------------------------------------------------------------

 

 

6 juni 2012 ~

 

 

Sfeerbeeld van het vr. vrouwtje op het nestrooster.

 Vr. vrouwtje.

Vr. vrouwtje in de nestkast.

En nu weer naar buiten.

Het eerste eitje ligt weer keurig bij de andere twee eitjes.

Pa rolt het opnieuw iedere keer weer zijn nestkuiltje in.

--------------------------------------------------------------------

 

 

7 juni 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje arriveert.

Pa is het daar niet mee eens.....

 

 

....en vertrekt, en laat haar alleen achter.

--------------------------------------------------------------------

 

 

8 juni 2012 ~

 

 

Sfeerbeeld.

--------------------------------------------------------------------

 

 

9 juni 2012 ~

 

 

Het vr. vrouwtje pal voor de drie eitjes.

--------------------------------------------------------------------

 

 

11 juni 2012 ~

 

 Sfeerbeeld.

--------------------------------------------------------------------

 

12 juni 2012 ~

 

Mooie pose.

--------------------------------------------------------------------

 

 

13 juni 2012 ~

 

 

Er begint een "wisseling van de wacht" te ontstaan tussen Pa en het

vrouwtje, die niet zo vreemd meer is.

Maar er is géén wezenlijke binding ten opzichte van elkaar.

Het lijkt op een noodgedwongen samenzijn.

 

Zij weet telkens nét niet hoe het moet.

Zij ligt vóór de twee eitjes, en laat het eerste eitje ongemoeid dat

zij zelf in haar nestkuiltje heeft gerold.

Weer gewisseld. Pa weet wél hoe het moet.

Hij laat nu toch weer het eerste eitje alleen in het andere nest-

kuiltje liggen.

En zie!! Het vr. vrouwtje wisselt Pa af, en heeft eindelijk gezien wat

écht broeden is. Ze gaat óp de twee eitjes liggen.

Haar geclaimde eerste eitje in haar nestkuiltje doet niet mee. Dat is een

verhaal apart.

Wat zij niet beseft is, dat zij de veroorzaakster is van het mislukken

van het broedseizoen 2012.

Pa beseft het mislukken ervan ook nog niet.

Er wordt toch nog steeds door hem fanatiek gebroed! Zij het op twee

eitjes......

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

14 juni 2012 ~

 

 

Schitterende pose van het vr. vrouwtje,

een dame ons inmiddels welbekend.

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

15 juni 2012 ~

 

 

Pa op twee eitjes diep in slaap.....

--------------------------------------------------------------------

 

 

17 juni 2012 ~

 

 

Sfeerbeeld.....

Hier arriveert het vr. vrouwtje, waarop Pa vertrekt.

 De eitjes alledrie weer bij elkaar dankzij Pa, en even alleen.

Het vr. toch nu bekende, vrouwtje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

21 juni 2012 ~

 

 

Komst vreemde valk....

 

Pa in alerte houding met gespreide vleugels boven

de drie eitjes.

De vreemde valk op het dak van de nestkast.

Dit is dus niet het vr. bekende vrouwtje.

 Sfeerbeeld terwijl Pa arriveert.

--------------------------------------------------------------------

 

 

22 juni 2012 ~

 

Het eerste eitje sneuvelt!

 

 

De drie eitjes naast het vr. vrouwtje.

Tien minuten later is te zien hoe nabij het vr.vrouwtje ( half omcirkeld)

het gesneuvelde eerste eitje ligt.

Het is gesneuveld terwijl zij het weer aan het verplaatsen was.

--------------------------------------------------------------------

 

 

 24 juni 2012 ~

 

 

Sfeerplaatje.

Het vr. bekende vrouwtje claimt nu een ander eitje

van de twee die over gebleven zijn in haar nestkuil-

tje!

Het vr. bekende vrouwtje gaat, en Pa komt.

 

Dan begint het "spelletje" weer opnieuw met dit apart weggerolde eitje.

Pa werkt en zwoegt net zolang totdat het weer in zijn nestkuiltje terug ligt.

 Eventjes pauzeren!

Gelukt!

Maar wie brengt de nacht in de nestkast door?

Ja hoor, het vr. bekende vrouwtje.

Pa vertrok weer....

 

....en zij zit náást de eitjes in háár kuiltje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

27 juni 2012 ~

 

 

En toch.....Pa en het vr. bekende vrouwtje wachten

op elkaar....

 

...wat Pa niet weet is, dat zijn Belgische madammeke S2

eind augustus/begin september wordt vrij gelaten!

S2 weet dat zelf ook nog niet....

 

Het vr. bekende vrouwtje nabij de twee over gebleven eitjes.

--------------------------------------------------------------------

 

 

29 juni 2012 ~

 

 

De eitjes worden meer en meer alleen gelaten.

--------------------------------------------------------------------

 

 

30 juni 2012 ~

 

 

VWG had besloten om deze dag de twee overgebleven eitjes weg te

halen.

Daar zei ik op Ingrid's forum het volgende over:

 

Een maand geleden zei ik tegen Sjef: "Op 30 juni worden de eieren weggehaald." Ik had het goed voorspeld. Na deze dag werden de cams van Beleef de Lente gesloten. En alsof Pa het ook wist gunde hij zich sinds deze week grotere pauzes tussen zijn broedgedrag door. Zijn binding met de eitjes werd minder. Voor Pa is het ook beter dat hij zijn vrijheid als het ware weer terug krijgt. Maar toch, de mens grijpt in, in een ontstane situatie van een valkenleven. De natuur kan nu niet zijn beloop krijgen. Door het oorspronkelijk geplende ingrijpen van de mens wordt dat abrupt afgebroken. Als mens zeg ik, ik gun Pa zijn rust en vrijheid nu. Maar het natuurlijk verloop had hem dat ook gegeven....


De mens heeft er ook voor gezorgd dat zijn Belgische madammeke S2 als zij daarvoor kiest, weer gezond kan terugkeren naar haar thuishaven. En wat vind ik dat schitterend!
Menselijke emoties, en het gedrag van de roofvogel. Twee elementen in de natuur. Zij mogen er allebei zijn, hoe tegenstrijdig dat soms lijkt, omdat de mens het in zich heeft elementen te kunnen corrigeren. Het is vaak levensreddend. Dat is ook nu gebeurd.....


Ik zit met tegenstrijdige gevoelens, omdat wat in principe te gebeuren stond
op twee manieren in mijn menselijke emotie uit te leggen viel.
Maar uiteindelijk zeg ik: het is goed zo....

 

...en zeker toen ik via VWG vernam dat het weghalen van de twee eitjes

even is uitgesteld, omdat Pa op deze laatste dag van juni toch weer veel

op de eitjes zat.

 

Pa op de twee eitjes.

Het vr. bekende vrouwtje.

Daar zit ze dan. Mooi, hé.

--------------------------------------------------------------------

 

2 juli 2012 ~

 

 

Indrukwekkende houding van het vr. bekende

vrouwtje.

"Die niet, die wel.

Die niet, die wel.

Die niet, die wel.

Die niet, die

wel.

Die niet, die......

S**t, welke was het ook alweer?!"

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

3 juli 2012 ~

 

 

Tweede eitje gesneuveld door toedoen van Pa!

 

Door Pa's nog altijd voorkomende broedgedrag sneuvelde het.

--------------------------------------------------------------------

 

 

4 juli 2012 ~

 

Na het breken van het tweede eitje door toedoen van Kanjer Pa,

lijkt het dat Pa's binding met de eitjes ook gebroken is.

De nestkast bleef plotseling nagenoeg verlaten.

 

Het vr. bekende vrouwtje.

--------------------------------------------------------------------

 

 

6 juli 2012 ~

 

 

Het vr. bekende vrouwtje.

Die avond wordt door VWG het laatste over-gebleven eitje voor onderzoek weggehaald.

Daarmee herkreeg kanjer Pa zijn vrijheid....

--------------------------------------------------------------------

 

 

7 juli 2012 ~

 

Het einde van een triest verlopen broedseizoen.

  

Een lege nestkast.

Pa en het vr. bekende vrouwtje hebben er ongemakkelijk

in gescharreld omdat er plotseling geen eitjes meer waren.

De natuur heeft hen geholpen en een mensenhand, zodat zij

beiden weer verder kunnen.....

 

15:45:13u.

In de planning ligt de vrijlating van Pa's tweede vrouwtje S2 eind augustus/begin september.

Er is een training nodig om haar weer te laten terugkeren.

Haar vleugels zullen sterk genoeg moeten zijn, om het luchtruim weer volledig te kunnen beheersen.

 

Wat gaat zij doen als zij terugkeert?

Wat voor gevolgen kan dit in De Mortel hebben?

Mijn emotie zegt dat ik haar er weer kan aanschouwen en sterk met haar vleugels zien slaan.

Wij mensen hebben Pa's vrouwtje gered.

Pa weet niet dat zij er nog is.

Dat zij dankzij de mens het heeft kunnen redden.

Mijn emotie verlangt dat S2  haar thuishaven terug vindt en dat beiden weer verder gaan en volgend jaar opnieuw voor mooie nakomelingen zullen gaan zorgen.

 

Het vreemde bekende mooie vrouwtje wens ik ook voor volgend jaar haar grote geluk....

 

 Het broedseizoen 2013 zal het antwoord gaan geven....

 

 

--- VWG en Werkgroep Slechvalk De Mortel, ontzettend bedankt voor de prachtige beelden ---

------------------------------------------------