In de hoofdrol.

 

 

..... Falco peregrinus ~ slechtvalk.

 

 

De pagina is opengesteld op zondag 21 juni 2015.

 

Het is een themapagina met deels wisselende onderwerpen over de hoofdrolspeler van deze site.

 

--- met Dank aan hen die zoveel moois op YouTube plaatsen ---          

Young Falcon van Arnoud van Beek.

Met de keelklanken van de juvenielen in De Mortel.

*******************************************************

 

 

 

Dia voorstelling van mijn Slechtvalk tekeningen.....

 

 

....zij vertegenwoordigen de facetten in het leven van deze prachtige vogel....

 *************************************************************************

 

Copyright: Els v. d. Donk-Pennings.

 

 

Falco Peregrinus....

 

Bergen rijzen op en doorklieven de lucht.

Wolkenpartijen raken de toppen aan.

De wind giert langs de kammen onmiskenbaar

aanwezig.

De wanden van de bergen vertonen spelonken.

Nergens lijkt leven te zijn in dit ruige gebied.

Maar een vogel heeft de wanden ontdekt, zijn

aanwezigheid die dat verried.

 

Deze roofvogel is in deze ruige natuur in zijn element.

Met enorme snelheden weet hij zijn lot te bepalen.

Feilloos weet hij zijn prooi te vangen om zelf te overleven.

Tegen de wanden van de bergen zoekt hij zijn plek.

De spelonken bieden hem de ruimte om een nestplaats

te creëren.

En daarbij anderen niet te dulden, anderen te weren.

 

Samen met zijn vrouwtje trotseert hij de bergen en de

natuurelementen.

De nakomelingen worden beschermd, gevoed en met

grote passie grootgebracht.

Als zij uitvliegen leren zij alle elementen te doorstaan.

Dit alles in het kielzog van hun ouders.

De rotsmassieven zijn geen belemmering als zij het

luchtruim kiezen.

Deze vogels zijn vechters voor hun bestaan, zonder te

willen verliezen.

 

Jaar na jaar laten deze vogels zien waar hun oorsprong ligt

tussen de hoge bergen vliegend in de wind.

Oorspronkelijk voortkomend liggend tussen het grind.

Het is de Falco peregrinus een karaktervolle vogel, acrobaten

in de lucht.

Je blijft je telkens verwonderen als je ze ziet in hun vlucht…..

 

Els ~ 14-15 juni 2015

 

******************************************************************************

 

 

Overname van "Els' Wondere Wereld Vertellingen" ~ 2011 ~

~ Vertelling 8 -- slechtvalk.

 

De karakteromschrijving van de hoofdrolspeelster is van vrouwtjesvalk S2....

 

                Voor de sfeer klik filmpje aan.        

 

Copyright: Els van de Donk-Pennings.

 

 

 

DE STORM DIE HET BERGLANDSCHAP TEISTERDE.

______________________________________________

 

 

Donkergrijze wolken pakten zich samen boven het berglandschap van het Oostenrijkse Tirol.

De voorbije winterperiode werd gegijzeld door zware sneeuwval en bittere kou.

De winter had plaats gemaakt voor de lente.

Dit jaargetijde had moeite om zich staande te houden na de zware winter, zoals op deze dag.

Een koude harde wind gierde langs de bergkammen.

De naaldbomen gingen zwaar gebukt onder het geweld van de beukende wind.

Opeens doorkliefde een bliksemschicht de loodgrijze lucht.

Gedonder weerklonk.

Het roffelende geluid echode langs de bergen wiens toppen bedekt waren met eeuwige

sneeuw.

Tegen een rotswand zat een slechtvalk. Een vrouwtje.

De wind rukte aan haar veren.

Ze zat verscholen in een nis ontstaan door grillig gevormde uitstulpingen en rotsblokken.

Dit jonge vrouwtje had deze plek gekozen om voor de eerste keer te zorgen voor een na-

geslacht.

Het jonge mannetje dat op haar weg gekomen was had haar gevolgd. Samen wachtten zij op

het moment dat zij elkaar gingen bevliegen. De natuur had hen verteld dat zij vanaf dat ogen-

blik voorgoed een eenheid vormde.

Deze dag werd niet alleen de natuur om hen heen verstoord, maar ook het natuurlijk evenwicht

van dit valkenkoppel.

Het mannetje zat een eind verderop tegen een rotsmassief aan. Hij was verzekerd van een ka-

raktervol vrouwtje met een enorm groot en rondborstig lijf.

Opeens begon het te regenen.

Heftig sloegen de regenstralen fel alle kanten op door de wind die hen stuurde.

Vanuit het westen kwam een dreigende inktzwarte wolkenmassa naderbij.

De beide valken zagen het aankomen en voelde de dreiging ervan.

Ze zochten beschutting tegen het rotsmassief en doken in hun veren.

De harde wind zette aan tot een storm.

Niets ontziend beukte het op alles wat het tegenkwam.

De regenstralen gutsten ongenadig wild om zich heen en kletterden overal neer.

Krijsend vlogen beide valken weg vanuit hun schuilplaats.

De sterke vleugels probeerden het lijf vooruit te jagen.

Dat lukte nauwelijks.

Ze wisten een helling te bereiken waar een berghut stond. Daar verscholen zij zich.

De razende storm die gepaard ging met onweer en zware regenval vernielde nagenoeg alles

wat het tegenkwam.

Bomen knapten alsof het niets was. Zij tuimelden een voor een de hellingen af.

Rotsblokken werden meegesleurd.

In het dal liep een rivier die kolkend zijn weg vond. Het ving geknapte bomen, rotsblokken en

onderdelen van bebouwingen op.

Dat alles werd meegesleurd in de kolkende watermassa.

De stormende wind wist van geen ophouden en raasde maar door.

De valken bleven zitten waar ze zaten. De berghut trotseerde de regen en de stormwind.

Uren leken voorbij te gaan. Totdat het uur aangebroken was dat de wind ging liggen.

De zwarte lucht maakte plaats voor de loodgrijze lucht die aan hem opdrong.

Het hield op met regenen.

Het onweer kalmeerde en hield op te bestaan.

De natuur kwam tot rust.

Op het einde van de middag priemde tussen de grijze wolkenmassa een waterig zonnetje door.

De vrouwtjesvalk vloog weg van de berghut die door jagers onder de mensen gebruikt werd.

Ze vloog naar de nestplaats in de nis tussen de rotsblokken die zij op het einde van de winter

tegen het rotsmassief gevonden had.

Schrik sloeg om haar hart.

Een ijzige valkenkreet doorkliefde het dal. De keelklank ketste tegen de berghellingen en ving

ze vervolgens op en liet de klanken echoën. Het was een kreet van ontzetting.

De nestplaats was verdwenen!

Grote rotsblokken hadden kleinere in hun val meegenomen en de nis vernield!

De vrouwtjesvalk vloog terug naar de berghut waar haar mannetje nog steeds verscholen zat.

Met haar dwingende keelklank sommeerde zij hem om met haar mee te gaan.

Hij gehoorzaamde haar.

Samen bereikten ze de plaats waar voorheen hun nest was.

Hun eerste!

Het mannetje slaakte een verschrikte en ontredderde kreet. Hij wist zich geen raad met de

situatie die de storm had aangericht.

Machteloos streek hij neer op de rotsblokken die er voorheen niet lagen.

Het vrouwtje bleef op en neer vliegen.

Haar keelklank vertelde het mannetje dat zij zich niet wilde neerleggen bij de situatie die ont-

staan was!

Ze vloog van hem weg.

Ze verkende het langgerekte dal dat zwaar geteisterd was door de storm die er gewoed had.

Voorzichtig groen zat aan de takken van de bomen die het noodweer overleefd hadden.

De vrouwtjesvalk stuitte op een rotswand. Ze kende het weliswaar. Maar nu bekeek ze het met

andere ogen.

Ook hier had de storm zijn sporen achtergelaten.

Het had het beeld veranderd.

Haar oog viel plotseling op een deel dat er zwaar gehavend uit zag.

Maar het betekende wel dat door scherpe gehavende delen een nis ontstaan was. Deels werd

het omgeven door rotsblokken die er voor de storm nog niet lagen.

Een jubelende valkenkreet van het vrouwtje tuimelde door het dal.

Ze vloog blij op en neer.

De aanblik van deze nieuwe nestplaats deed deze mooie grote valk jubelen van vreugde.

Toen zette zij koers naar daar waar het mannetje op haar wachtte.

Schelle klanken uit de keel van het vrouwtje vertelde hem dat voor hen het tij gekeerd was.

Hij vloog met haar mee.

Bij de nieuw ontstane nis aangekomen streken zij daarin neer. De blik in elkanders ogen vertel-

den hen meer dan genoeg.

Ze bevlogen elkaar. Zij werden definitief een eenheid.

 

Toen het voorjaar nadrukkelijk aanwezig was, het groen rijkelijk de bomen en struiken sierde,

en de lentezon alles verwarmde, verlieten vier juvenielen de nis.

Zij lieten aan hun valkenouders zien gedragen te kunnen worden door hun vleugels.

Het koppel had de zware storm getrotseerd dankzij de volharding van het karaktervolle vrouw-

tje.

Zij hadden voor de eerste keer voor nakomelingen gezorgd.....

 

Ik hoop dat er nog vele eieren gelegd worden in de nis die ontstaan is vanuit een storm die

het berglandschap geteisterd had, maar waar iets moois uit voortgekomen is.....

 

 

Els ~ 24 augustus 2011.

 

 

 

********************************************************************************

Wisselend thema.

Het leven van de slechtvalk door de ogen van

Harry Collins....

 

 

Het seizoen ontwaakt.................

 

Fragment.

Fragment.

------------------------------------

----------------------------------------------------------------------