Mijn gedichten die in woorden gevoelens bij je

oproepen in die Wondere Wereld.....

 

Deel 8....

 

 

Copyright ~ Els van de Donk-Pennings.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gedicht n.a.v. Halloween 2022.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feestdagengedichten van 2022.

 

 

 

Advent 2022.

 

 

Kaarsen in een doosje.

 

Kaarsen in een doosje.

Daarin lagen zij al een poosje.

Zij schoven telkens op en neer.

 

 

Een mensenhand greep telkens naar dat doosje.

Regelmatig gebeurde dit al een poosje.

Totdat het plotseling rook naar dennengroen.

De kaarsen raakten geheel uit-hun-doen.Er werd weer gegrepen naar het doosje.

Dat duurde maar even, niet meer een poosje.

De kaarsen, vier in getal, werden opgetild.

Zonder ze te vragen ongewild.Vier kaarsen uit een doosje.

Daar lagen zij onlangs al een poosje.

Plotseling staken zij gevieren in de hoogte in een krans.

Dat bestond uit dennentakken en gaven hen deze kans.Vier blije brandende kaarsen uit een doosje.

Vele dagen zullen zij verlichtend branden, en dat is een heel poosje.Els--nov. 2022.

 

 

 

Kerstmis 2022.

 

 

Dennentakken.

 

Dennentakken wijzend naar benee.

Verstild in een wit landschap heel gedwee.

Verankerd aan een dennenboom deinend in de wind.

In de sneeuw wiegend waar het zich bevindt.De takken lijken te wijzen op iets wat wordt verwacht.

De lucht is zwart, ontelbare sterren fonkelen in deze nacht.

De dennentakken vragen naar dat wat zal geschieden.

Waarvan je weet dat het je zal ontbieden.Dan laten de dennentakken weten waar het naar wijst.

Een stal onmiskenbaar dicht bij de stam ongepolijst.

Puur en echt nabij de stam wier dennentakken het draagt.

Nederig diens plaats wetend ongevraagd.In de stal heel eenvoudig staat een kribbe met een Kind.

Geheel de wereld zal het aanschouwen, door eenieder bemind.

De dennentakken lijken de stal te beschermen tegen elk element.

Dit zal het voor altijd blijven doen, onder het oneindige firmament.Els--november 2022.

Van Oud op Nieuw 2022/2023.

 

Zoutje.

 

Ik ben een zoutje,

waar tegen je zegt, ik houd je.

Een ware lekkernij ook op oudjaarsavond,

als de klok loopt bijna rond.Ik ben een zoutje,

waar tegen je zegt, ik houd je.

Er zijn allerlei soorten, ik ben er een van.

Ik blijf nog even graag in het bakje liggen, als dat kan.Ik ben een zoutje,

waar tegen je zeg, ik houd je.

Maar als jij je mond open doet,

ik dan onheilspellend je tanden ontmoet.Ik ben een zoutje,

waar tegen je zegt, ik houd je.

Eenmaal verdwenen tussen jouw kaken,

zal menig zoutje geducht kraken.Ik ben een zoutje,

waar tegen je zeg, ik houd je.

Dan ben ik verdwenen in jouw maag.

Hoe kom ik er weer uit, een prangende vraag!Els--november 2022.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer een regenbui ophoudt te bestaan.Wanneer een regenbui ophoudt te bestaan.

De wolkenmassa op breken staat.

Het licht de taal van de wolken verstaat.

En het donker zal verslaan.Wanneer de zon diens stralen geeft,

En het licht tot de wolken spreekt.

De regenbui zal zwijgen en in het licht verbleekt.

Dan buigen de wolken omdat de zon naar warmte streeft....Els ~ augustus 2023.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collage gemaakt: 28 augustus 2023.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------